Sayfamız henüz yapım aşamasındadır.
Under Construction


İletişim için: info (@) tpne.nl adresini kullanabilirsiniz.
Bizi Facebook'ta takip etmek için:Biz kimiz?

TPN-E resmi olarak 2011 Haziran ayında kurulmuş bir dernektir. Dernek, Eindhoven ve çevresindeki eğitimli, meslek sahibi kişilerden ve öğrencilerden oluşmaktadır. Hollanda doğumlu Türkçe konuşanlar kadar Türkiye’den yakın veya geçmiş zamanda göç etmiş herkesi kapsamaktadır.

Kendimizi problemler üzerine kafa yoran, çözüm için çabalayan insanlar olarak tanımlamaktayız. Farklı düşüncede, farklı dünya görüşünde birçok insandan oluşuyoruz. Birbirlerine saygı duyan, düzeyli şekilde fikirlerini ortaya koyabilen, tartışabilen bu arkadaşlarımızı en büyük değerimiz olarak görüyoruz. Bu sayede çevremizi birbirimizin çerçevesinden görebileceğimizi, farklılıklarımız üzerine değil, ortak noktalarımız üzerine odaklanabileceğimizi düşünüyoruz.

Bu özelliklerimizle toplumda saygı gören, kanaati merak edilen, resmi makamlarca muhatap alınan, etkin, toplumu etkileyebilecek bir role kavuşmayı arzuluyoruz.


Amaçlarımız nelerdir?

En temel amacımız, kurulum aşamasında yakaladığımız grup yapısını, heterojenliğini, kalitesini korumaktır. Herhangi bir gruba, görüşe veya ideolojiye yanaşmadan, fakat bünyemizde hepsine yer açarak, hepsini hoş karşılayarak bir mozaik oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu çeşitliliğimizle, Eindhoven veya Hollanda bazında Türk insanlarının temsilcisi olmayı, Türk insanlarıyla ilgili olaylarda ilk muhatap olarak kabul edilmeyi hedefliyoruz.

Giymeyi hedeflediğimiz Türk insanlarının temsilcisi gömleğini haketmek için çabalayacağız. Hollanda’da yaşayan Türk insanlarının haklarını korumayı, onlar için hak talep etmeyi, onları hedef alan olumlu veya olumsuz durumlarda tepki vermeyi görevlerimiz arasında görüyoruz. Bunun için mümkün olan her kapıyı çalarak lobi faaliyetlerinde bulunmayı ve her türlü medya araçlarını kullanmayı planlıyoruz.

Türk insanlarının yaşam kalitesini artırmak da amaçlarımız arasındadır. Bunun için önemli unsurlardan biri Hollandalıların Türk insanlarına karşı taşıdığı önyargıları kırmaktır. Türk gençlerini eğitime özendirecek, kültürel ve entellektüel birikimlerini artıracak çalışmalar içinde olacağız. Bu amaç için gençleri eğitimli insanlarla bir araya getirmeyi, bilgilendirici seminerler ve tartışma ortamları düzenlemeyi planlıyoruz.

Toplumsal sorumluluklarımızın yanısıra, üyelerimize de sosyal/iş amaçlı çevrelerini geliştirebilecekleri, düşüncelerini/fikirlerini özgürce paylaşabilecekleri/tartışabilecekleri, kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak veya sadece eğlence amaçlı etkinliklerin sunulduğu bir ortam yaratmayı amaçlıyoruz. Üyelerimizin gruba bağlılığını, sürekliliğini, gruba katkılarını artırmak adına sık aralıklarla çeşitli etkinlikler düzenlemeyi planlıyoruz.

Wie zijn wij?

TPN-E is een vereniging die officieel opgericht is in Juni 2011. De vereniging gaat een platform bieden voor met name hoger opgeleide Turkse migranten; in Nederland geboren en getogen Turken op sleutelposities en Turkse studenten die hier (tijdelijk) studeren. Wij richten ons op het zoeken naar oplossingen door vraagstukken goed te doorgronden. Dat doen we door discussies maar ook door specialistische kennis van leden of externen. De vereniging bestaat uit leden van diverse achtergronden met een eigen wereldvisie. Op basis van gezamenlijke kernwaarden zoals wederzijds respect en openstaan voor elkaars mening, worden discussies en debatten met elkaar gevoerd. Dit leidt ertoe dat het inlevingsvermogen in eenieders referentiekader gewaarborgd wordt waardoor geopereerd kan worden op basis van overeenkomsten in plaats van verschillen.

Met deze insteek hopen wij enerzijds een gewaardeerde partner voor instanties en overheden te kunnen worden. Anderzijds beogen wij een actieve bijdrage te leveren aan maatschappelijke discussies en als klankbord te fungeren.


Wat zijn onze doelstellingen?

De, in de aanloop naar oprichting opgebouwde kennis, kwaliteit en heterogeniteit vasthouden en uitbreiden is een van de belangrijkste doelstellingen van de vereniging. De vereniging staat open voor elke etniciteit, ideologie, religie maar nadrukkelijk zonder een voorkeur uit te spreken voor opvattingen. Neutraliteit staat hoog in het vaandel met als doel om een mozaïek aan opvattingen en levensvisies in te lijven. Met deze diversiteit beogen wij de Turkse gemeenschap te vertegenwoordigen in Eindhoven.

Tevens wil de vereniging opkomen voor de belangen van de Turkse gemeenschap en hen ondersteuning bieden daar waar nodig. Daarbij zijn discussies over de rechten en plichten van de Turkse gemeenschap, de problemen, de consequenties van bepaald beleid nadrukkelijk een onderdeel. We kunnen deze belangen behartigen door middel van een actieve lobby, relatiemanagement en een open communicatie met media en stakeholders.

Het verbeteren van het welzijn van de Turkse bevolking behoort tot een van onze doelstellingen. Een van de belangrijkste elementen daarvoor is om Turkse jongeren te stimuleren om (door) te studeren. Tevens zullen wij activiteiten ontplooien om de culturele en intellectuele vermogen van onze achterban uit te dagen. Voor een beter welzijn is het ook van belang om vooroordelen over Turken weg te nemen.

Naast onze maatschappelijke rol willen wij ook fungeren als een netwerkorganisatie voor onze leden op het gebied van werkgelegenheid en ontspanningsactiviteiten. Wij beogen een verbreding van (sociale) netwerken om meningen te delen en te bediscussiëren, om bij te dragen aan de ontplooiing van onze individuele leden en tot slot om zakelijke verbindingen te bevorderen. Dit kan zowel in de vorm van informatieve seminars en discussieplatforms maar ook door middel van recreatieve activiteiten. Om de binding van de leden te waarborgen zullen op regelmatige basis activiteiten georganiseerd worden.